Η Πολιτική Απορρήτου διέπει τις διαδικασίες με τις οποίες το «ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. EASY-EDUCATION» συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται ή μοιράζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα από τους Χρήστες που επισκέπτονται την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης https://www.kedivim-panteion.gr.

Προσωπικές Πληροφορίες

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Χρήστες που επισκέπτονται τον Ιστοχώρο μας ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας, όταν λ.χ. οι επισκέπτες επιλέξουν να συμπληρώσουν μία φόρμα, ή να απαντήσουν σε μια έρευνα σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, Υπηρεσίες, Λειτουργίες ή πόρους που διατίθενται από τον Ιστοχώρο μας ή τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους Χρήστες κατά περίπτωση, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου. Ωστόσο, οι Χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τον Ιστοχώρο μας και ανώνυμα εφόσον το επιθυμούν. Ενδέχεται κατά περίπτωση να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες μόνο εάν επιλέξουν να μας τις υποβάλουν οικειοθελώς.

Μη Προσωπικές Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους χρήστες όταν αλληλεπιδρούν με τον Ιστοχώρο μας ή με τις Υπηρεσίες μας που μέσω αυτού παρέχονται. Οι μη προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν το πρόγραμμα περιήγησης (browser), τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Χρήστη.

Cookies των προγραμμάτων περιήγησης

Ο Ιστοχώρος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και οι σχετικοί Ιστοχώροι των Υπηρεσιών που παρέχει, μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησης του Χρήστη. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη αποθηκεύει τα cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την πλοήγησή του στον Ιστοχώρο και μερικές φορές για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με αυτά. Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει να ορίσει στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού να αρνηθεί τα cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή των cookies. Αν τυχόν επιλέξει να μην παραλάβει cookies, τότε η εμπειρία πλοήγησης στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, πιθανώς να υποβαθμιστεί ή να γίνει μη λειτουργική.

Πως χρησιμοποιούμε τις συλλεγόμενες πληροφορίες

Η Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. EASY-EDUCATION ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του Ιστοχώρου και των Υπηρεσιών της.

Για την σωστή εμφάνιση των πληροφοριών σας στις ιστοσελίδες του Ιστοχώρου και των Υπηρεσιών.

Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών και την πιο αποδοτική ανταπόκριση στις ανάγκες εξυπηρέτησης και υποστήριξής τους.

Για την βέλτιστη προσωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης στον Ιστοχώρο και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

Για την αποστολή περιοδικών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για την ταχύτερη επίλυση ερωτημάτων και εν γένει αιτημάτων των χρηστών.

Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, των πληροφοριών συναλλαγών και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον Ιστοχώρο μας και στα πληροφοριακά συστήματα των Υπηρεσιών μας.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν εμπορευόμαστε καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα με κανένα ιδιώτη ή φορέα. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να μοιραστούμε συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες (που δεν συνδέονται με ουδεμία προσωπική πληροφορία ή ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο που σχετίζεται με Χρήστες ή επισκέπτες του Ιστοχώρου και των Υπηρεσιών μας) με αξιόπιστους συνεργαζόμενους φορείς ή υπηρεσίες του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. EASY-EDUCATION.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μας ή την περιήγησή τους στις προσφερόμενες δι αυτής υπηρεσίες, οι χρήστες ενδέχεται να συναντήσουν διαφημιστικό ή άλλο περιεχόμενο συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιζομένων, χορηγών, δικαιοπαρόχων ή άλλων τρίτων μερών. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστοχώρους, ενώ η Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒI.M. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κανένα λόγο για κάποιον Ιστοχώρο τρίτου. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ιστοχώροι ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορεί να αλλάζουν διαρκώς. Αυτοί οι ιστοχώροι τρίτων και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τις δικές τους πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Περιήγηση και αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ιστοχώρων που έχουν σύνδεσμους προς την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, υπόκεινται στους όρους και τις πολιτικές του εκάστοτε συγκεκριμένου Ιστοχώρου τρίτου.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε την διακριτική ευχέρεια να ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Σε περίπτωση αλλαγής της πολιτικής απορρήτου, πέρα από τη σχετική αλλαγή στη σχετική ιστοσελίδα του Ιστοχώρου μας, συνήθως ενημερώνουμε σχετικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Είναι ευθύνη του χρήστη να επανεξετάζει περιοδικά αυτή την πολιτική απορρήτου και να γνωρίζει τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

Αποδοχή των Ανωτέρω Όρων

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστοχώρο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παρούσα αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστοχώρο μας και τις προσφερόμενες Υπηρεσίες μας . Η συνέχιση της χρήσης της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης, μετά την καταχώριση των αλλαγών αυτής της πολιτικής και την σχετική ενημέρωση των Χρηστών, συνεπάγεται την αποδοχή των εκάστοτε αλλαγών της παρούσης πολιτικής

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dikaiomastilithi@easy-education.gr.